lördag, september 19, 2009

Kundvårdssystem i molnet

Molnet är framtiden anser många. Molntjänster är i många fall en utmärkt lösning. Program som används via Internet av skäl som är vanliga bland folk som ofta är på resanade fot, som kundvårdssystem lämpar sig bra att placera i molnet. Med SELinux skapar man ett säkert moln.

Vill du studera hur dina kunder upplever din service kan du på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt genomföra enkäter på webben. Genom detta förfarnade får du god kännedom om dina kunders uppfattning och behov.